Podmínky

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby

Tyto smluvní podmínky užívání služby www.bavsen.cz, dále jen „Podmínky“, upravují práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele vznikající užíváním Služby.

„Poskytovatel“ – AHC Odlehčovací centrum Vizovice z.ú. se sídlem Pardubská 1194, Vizovice, PSČ 763 12, IČ 276 64 333, je provozovatelem aktivizačního webu www.bavsen.cz

Kontaktní údaje Poskytovatele: telefon +420 733 655 472, mail bavsen@seznam.cz

„Uživatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která užívá služeb www.bavsen.cz


I. Popis služby

 1. Web www.bavsen.cz, dále jen „Služba“, je soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli, zejména provoz webu a stahování tisknutelných materiálů pro aktivizační činnost seniorů
 2. „Materiál“ je soubor nebo více souborů nahraný poskytovatelem na Server.
 3. „Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatele a poskytování Služby prostřednictvím portálu http://www.bavsen.cz.
 4. Všechny Materiály procházejí procesem „Autorizace“. Redaktor projde Materiál a informace uvedené ve vkládacím formuláři. Pokud Materiál zjevně odporuje Podmínkám je z procesu autorizace vyřazen a není zveřejněn. V opačném případě zařadí redaktor Materiál na web, v případě potřeby doplní/upraví informace na kartě Materiálu a zveřejní jej.
 5. Poskytovatel prohlašuje, že web www.bavsen.cz je vytvořen a provozován v dobré víře a v duchu dobrých mravů, a že nemá v úmyslu někoho poškodit nebo mu způsobit újmu. Provozovatel nemůže zároveň garantovat, že veškeré zveřejněné Materiály byly poskytnuty skutečným autorem, nebo že Materiál není k dispozici ke stažení na jiné webové stránce.

II. Objednávka A dodací podmínky

 1. Uživatel uskutečňuje objednávku Služby stažení Materiálu elektronicky na portálu www.bavsen.cz.
 2. Materiály jsou ke stažení zdarma.
 3. Dodání probíhá online nejpozději do 5 pracovních dní.
 4. Dodání Kreditů registrovanému Uživateli proběhne online ihned po uhrazení ceny.

III. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo se registrovat.
 2. Uživatel má právo na zaslání materiálů.
 3. Uživatel zasláním objednávky materiálů souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
 4. Uživatel zasláním Materiálu souhlasí s tím, že Materiál bude využívat výhradně pro osobní účely. Tím se rozumí zejména využití při aktivizacích a vzdělávání klientů zařízení sociálních služeb - denních stacionářů, DS, DZR aj.  Aktivity mohou využívat také fyzické osoby pečující o své blízké nebo široká veřejnost.
 5. Uživatel není oprávněn Materiál dále komerčně nebo nekomerčně šířit.
 6. Pokud bude Materiál podkladem pro další práci, Uživatel v ní vždy uvede www.bavsen.cz jako zdroj, případně přesnou citaci s odkazem na tento zdroj. Tato citace se řídí ISO 690 a 690­2.
 7. Uživatel souhlasí s využitím uvedených kontaktních údajů pro marketingové potřeby provozovatele. Uživatel má právo na opravu osobních údajů nebo jejich změnu či odvolání souhlasu podle zákona č. 101/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění.

IV. Práva a povinnosti registrovaného uživatele

 1. Registrovaný Uživatel je povinen vyplnit při registraci správně a úplně povinné registrační údaje.
 2. Registrovaný Uživatel prostřednictvím registrace vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
 3. Registrovaný Uživatel má právo na přístup do svého uživatelského účtu.
 4. Registrovaný Uživatel má, po spuštění těchto funkcionalit, právo hodnotit a komentovat Materiály a využívat komunikační kanál mezi uživateli.
 5. Registrovaný Uživatel má právo požádat o zaslání materiálů.

V. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel umožní Uživateli objednání Materiálů z webu www.bavsen.cz
 2. Poskytovatel zašle objednané materiály Uživateli nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení objednávky.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo s okamžitou platností zrušit Uživateli jeho uživatelský účet z databáze pokud:
  3.1. Uživatel poruší své povinnosti.
  3.2. Využívá kartu Materiálu, komentáře, svůj profil nebo komunikační kanál mezi uživateli k reklamě, která nesouvisí se zveřejněnými Materiály a/nebo zaměřením portálu www.bavsen.cz
  3.3. V rámci portálu www.bavsen.cz rozesílá hromadné a/nebo nevyžádané zprávy.
  3.4. Uživatelský účet slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti
  3.5. Uživatelský účet byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka budí dojem, že Uživatelem je jiný, v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý, uživatel, nebo jiná obecně známá fyzická nebo právnická osoba.
 4. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení zpráv, zasílaných prostřednictvím e­mailu, pošty, sms, vzkazu či jiným způsobem.
 5. Poskytovatel neodpovídá za správnost prací a jejich obsah.

VI. Cena služby

 1. Materiály uvedené na webu www.bavsen.cz jsou pro Uživatele zdarma. Projekt je financován díky podpoře Nadace Krása pomoci.

VII. Reklamace

 1. Uživatel bere na vědomí, že náhrada, reklamace nebo vrácení staženého Materiálu v případě, že neodpovídá představě nebo jakékoli části popisu, není možná.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na www.bavsen.cz.