O projektu

Aktivizační web BAVSEN vznikl pro podporu pečujících a pracovníků v nejrůznějších zařízeních sociálních služeb pro seniory.

Soubory s nápady na aktivity jsou primárně určeny aktivizačním pracovníkům v sociálních službách pro dospělé osoby a seniory a pečujícím v domácím prostředí.  Stahují si je však i pedagogové z mateřských, základních, speciálních i středních škol, trenéři paměti či široká veřejnost. Aktivity tedy mohou využít všichni bez ohledu na věk.

Kognitivní trénink, který vychází ze zájmů a koníčků. To jsou aktivizační pracovní listy na webu BAVSEN. Tematicky zaměřené materiály se skládají ze třísložkových karet, osmisměrek, doplňovaček, spojovaček, logických řad a dalších kvízů, které procvičují paměť, pozornost a další kognitivní funkce. Soubory obsahují také možná komunikační témata, tipy na pohybové nebo smyslové aktivity a řešení jednotlivých kvízů. Materiály jsou zasílány elektronicky v PDF formě ZDARMA.

Projekt je realizován díky finanční podpoře Nadace Krása pomoci. 

Po dobu tří let (tedy do března 2026) jsou k objednání zdarma na portálu www.bavsen.cz.

Součástí projektu jsou také FB stránky BAVSEN a FB skupina BAVSEN - aktivizační web.

FB skupina BAVSEN - aktivizační web slouží k předávání zkušeností pečujících v domácím prostředí i sociálních službách. Své aktivizační materiály zde mohou zveřejňovat všichni aktivizační pracovníci.

 

 

Autor projektu a aktivizačních materiálů

Mgr. Veronika Malinová - koordinátorka a realizátorka projektů, aktivizační a sociální pracovnice AHC Odlehčovací centrum Vizovice z.ú.

Autorka je sociálním pedagogem s více než 10 letou praxí v sociálních službách. Tématu Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb se věnovala v rámci své diplomové práce.

Kurzy:

2024                      Certifikovaný trenér paměti I.

 

2022                      Prezentace a PR organizace

2022                      Program Canva

2017                      Cena – Inovace péče – Mezinárodní sympozium „Etická dimenze péče“ – za diplomovou práci „Využití biografie klienta v péči v pobytových                                                                                                                                                                                zařízeních sociálních služeb pro seniory“

2015                      Validace podle Naomi Feil

2014                      Biografický model péče o klienta

2014                      Smyslová aktivizace podle Lore Wehner – aktivizační praktikantka

2014                      Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta  

 
2012                      Základní, nástavbový a prohlubující kurz Bazální stimulace

2010                      Artefiletické kurzy (Svět v obrazech, Barvy všecky)