Články

Aktivizace by měla vycházet s klientova života

 

Aktivity prováděné s klienty musí být čerpány z jejich biografie, nikoli z biografie aktivizačního pracovníka. Při aktivizačních činnostech podle biografie můžeme pracovat jak s jednotlivci, tak se skupinou. Při práci se skupinou je však důležité nalézt společnou zálibu či činnost, kterou tito lidé v minulosti vykonávali. Může se jednat například o skupinu žen, které se rády věnovaly pletení, vytvoříme tedy skupinu „pletařek“.

Metody aktivit, které s klienty provádíme, mohou být následující (Procházková, 2013, str. 22 - 23):

 • Metody orientované na komunikaci – diskuze a rozhovory na dané téma.
 • Metody orientované na aktivity – společné činnosti a aktivity.
 • Metody orientované na tvorbu dokumentu – tvorba biografických knih, fotoalb aj. společně s klienty.

 

Prácí s klienty podle biografie rozdělujeme do tří fází, jedná se o (Procházková 2013, str.):

 • Aktivizační – jedná se o aktivity nabízené klientům ve fyziologickém stáří.
  • Aktivity zaměřené na kognici.
 • Re – aktivizační – péče vhodná pro klienty, u kterých se vyskytla začínající demence.
  • Aktivity zaměřené emoce.
 • Stimulující – bazální stimulace, péče vhodná pro klienty v třetím stádiu demence.
  • Aktivity zaměřené na smysly.

Metoda aktivizace podle biografie vychází z toho, že terapií je ve své podstatě život sám,   a proto by neměly být aktivity uměle a složitě vymýšleny, ale měly by odrážet běžné činnosti a běžný život.

Zařízení pobytových služeb mají ze zákona povinnost své uživatele aktivizovat a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, tedy činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob. (108/2006 Sb.) Aktivity, které jsou v zařízeních připravovány pro klienty seniorské věku, by měly být v souladu s celkovým plánem péče o klienta. Velmi důležité je nejen v aktivizačních činnostech, ale v celkové péči, znalost přání, potřeb a návyků klientů. Aktivizace velmi úzce souvisí s individuálním plánem klienta. Program činností bychom měli, stejně jako plánování celé služby, tvořit spolu s klienty. Pomoci při plánování vhodných aktivit pro nekomunikujícího klienta, nám mohou jeho blízcí či rodinní příslušníci.